• Warunki korzystania ze strony internetowej PL (DSA)

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
w sklepie AkuAkcesoria
Computer Usługodawca

Sklep internetowy AkuAkcesoria, dostępny pod adresem www.akuakcesoria.pl jest prowadzony przez:

Sławomir Rutkowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RUTMAR Rutkowski Sławomir, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7441329690, nr REGON 511407424, ul. Kętrzyńska 12, 14-202 Iława

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

 • poczta elektroniczna: [email protected]
 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.akuakcesoria.pl/ticket/add/

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
515650056

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

 • polski,
 • angielski,
 • niemiecki.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.akuakcesoria.pl/news/n/174/Polityka-prywatnosci
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
 • Regulamin sklepu - https://www.akuakcesoria.pl/news/n/67/Regulamin-sklepu
 • Regulamin newslettera - https://www.akuakcesoria.pl/news/n/267/Regulamin-Newslettera
 • Zwroty i reklamacje - https://www.akuakcesoria.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.